Opphavsrett

Opphavsrett

Zano Mirosław Zarotyński, i samsvar med loven om opphavsrett og beslektede rettigheter datert 04.02.1994 (Lovtidende nr. 24, punkt 83, som endret: Lovtidende nr. 43, punkt 170) forbeholder seg opphavsrett til tegninger, beskrivelser, grafikk, 3D-modeller - innholdet er ZANO Mirosław Zarotyńskis intellektuelle eiendom;

Bruk av forfatterensideer, løsninger, kopiering, distribusjon av fotografier, grafikkfragmenter, tekstbeskrivelser for kommersielle formål uten tillatelse fra forfatteren - ZANO MIrosław Zarotyński - er forbudt og utgjør et brudd på opphavsretten og kanstraffes.

Kontakt
Personverninnstillinger